Redovisningsbyrå med visioner
Engagemang och kompetens är ledord för Sigtuna Affärskonsult, ett mindre redovisningsföretag i gamla Sigtuna, som hjälper små- och medelstora företag med allt från bokföring och årsbokslut till deklarationer och val av företagsform.
– Dialogen med våra kunder är kärnan i vår verksamhet. Vi skall vara ett bollplank samtidigt som vi tar hand om det löpande redovisningsarbetet, säger Ulla Hammar Hansson, civilekonom, auktoriserad redovisningskonsult och ägare av Sigtuna Affärskonsult.
– I dialogen ingår naturligtvis att besvara kundernas alla frågor men också att ta upp saker som företagaren kanske inte tänkt på själv, tillägger hon.

Ulla är en energisk kvinna med framåtanda, som gärna ger råd till nystartade företag.
– Man ska brinna för sin affärsidé och kunna branschen ordentligt. Här kan vi hjälpa till med analys och råd. Man ska vara beredd på att jobba mycket mer än fyrtio timmar i veckan och vara klok nog att anlita hjälp om man exempelvis inte kan redovisning och beskattning själv. Då är det bra att få vägledning hos oss inom olika frågor, att planera och försöka se framåt.

Ulla vet vad hon talar om. Hon har nämligen drivit företag i två omgångar under många år och är väl insatt i djungeln av regler och bestämmelser. Idag har hon tre anställda och planerar att utöka.
– Vi är specialister på relativt mycket. Har fokus på företagsbiten och kan hjälpa till med det mesta från att starta olika företagsformer, löpande redovisning, konsultationer, skatterådgivning och skatteplanering. Vi kan ägarförhållande i olika bolag, upprätta bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Det är ett brett område så sammanfattande behärskar vi alltså juridik, ekonomi och skatter. Vi bygger upp en kontakt med kunden och vill att han eller hon ska känna trygghet och få ett personligt bemötande. Många gånger handlar det om att vi blir insatta både i kundens affärsekonomi och privatekonomi och då är det viktigt att de har förtroende och kan lita på oss.

Ulla har en framtidsvision om att fortsätta utveckla företaget med nya tjänster och flera kvalificerade medarbetare.
– Vi är ett jättefint gäng som jobbar här. Vi är olika som individer men med ett gemensamt mål, nämligen att erbjuda ett brett sortiment av kvalificerade tjänster till våra kunder. Småföretagare är väldigt trevliga att jobba med eftersom de är positiva och kreativa människor som vill ska någonting och där vill jag vara med och hjälpa dem bygga upp sina företag, avslutar Ulla.

Sigtuna Affärskonsult

Bransch:
Redovisning

Telefon: 08-592 562 50
Fax: 08-592 562 60


Email:
Sigtuna.affarskonsult@telia.com

Hemsida:
www.sigtuna.affarskonsult.se

Adress:
Sigtuna Affärskonsult
Laurentiigränd 9, Box 81
19322 Sigtuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN